برای اولین بار ماهنامه دیجیتالی پردیس‌گیم منتشر شد + فرصتی برای احاطه بر تمام محتوا ماه

امروزه در دنیایی که زندگی می‌کنیم، چنان با حجم عظیمی از محتوا و نشانه محاصره شده‌ایم که فرصت سر خاراندن هم برایمان باقی نمانده، در این ریتم سریع و بی‌توقف در بسیاری از اوقات ممکن است محتوایی از زیر دستمان در رفته و فرصت مطالعه و نزدیکی به آن را نداشته باشیم.

از ماه گذشته بود که در پردیس‌گیم به دنبال راهی برای آن رفتیم که بتوانیم برای مخاطبانی که فرصت کمتری برای دنبال کردن سایت دارند، ابزاری تولید کنیم که از محتوا سایت عقب نمانند. امروزه در پردیس‌گیم به شکل روزانه یک مطلب بلند اعم از نقد، پیش‌نمایش یا مقاله تالیفی و ترجمه‌ای قرار می‌گیرد و کاملا بدیهی است که دنبال کردن تمامی مطالب بلند سایت طی یک ماه غیرممکن است.


آموزشی گیم وآی تی